Укр
Телефон гарячої лінії
0 800 50 17 72

Додаток 3
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарювання)
___________202011126907 __________
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

На майданчику АТ «Житомирський маслозавод» за адресою м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4 , планується встановити локальні очисні споруди стічних вод продуктивністю 1500м³/добу з подальшим скидом у річку Тетерів.

Очисні споруди проектовані як єдиний компактний об'єкт. Очисні споруди включають механічну, біологічну очистку та дільницю зневоднення шламу. Для механічної очистки пропонується встановити сепаратор жиру, барабанний фільтр, усереднювач, нейтралізатор, флотатор. Біологічне очищення, яке пропонується, складається із селектора, двох біореакторів та двох відстійників. Функція біологічного процесу очищення полягає в усуненні навантаження органічних забруднень у стічних водах методом активного осаду. В цілому система працюватиме безперервно і представлятиме собою замкнутий цикл.

Здійснення планованої діяльності передбачається на власних земельних ділянках, що мають загальну площу 0,68 га.

Проєктні потужності: максимальна кількість стічних вод – 1500 м3, середня погодинна кількість стічних вод – 63 м3.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)


2. Суб'єкт господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю «Житомирський маслозавод», код ЄДРПОУ 00182863, юридична адреса: 10002, Житомирська область, м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4, контактний номер телефону: +380 (412) 42-29-02, e-mail: info@rud.ua

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи-підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)


3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації
Поштова адреса: 10014, Житомирська область, місто Житомир, вул. Театральна, буд. 17/20
Телефон: +380 (412) 47-25-36
e-mail: pryroda@eprdep.zht.gov.ua
Контактна особа – Семенюк Микола Миколайович

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)


4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, та інші дозвільні документи, які видаються органами державної влади та місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства України.

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)


5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб'єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (зокрема в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться ______

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)


Громадські слухання (другі) відбудуться ______

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)


6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації
Поштова адреса: 10014, Житомирська область, місто Житомир, вул. Театральна, буд. 17/20
Телефон: +380 (412) 47-25-36
e-mail: pryroda@eprdep.zht.gov.ua
Контактна особа – Семенюк Микола Миколайович

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)


7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації
Поштова адреса: 10014, Житомирська область, місто Житомир, вул. Театральна, буд. 17/20
Телефон: +380 (412) 47-25-36
e-mail: pryroda@eprdep.zht.gov.ua
Контактна особа – Семенюк Микола Миколайович

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)


Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 285 аркушах.

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)


9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

– Житомирська міська рада, адреса: 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2 з 16.02.2021 р.,
контактна особа – Сухомлин Сергій Іванович,
контактний телефон: +380 (412) 48-11-85,
email: mvk@zt-rada.gov.ua

– ТОВ «Житомирський маслозавод», код ЄДРПОУ 00182863,
адреса: 10002, Житомирська область, м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4, з 16.02.2021,
контактна особа – Вітюк Віктор Володимирович,
контактний номер телефону: +380 (412) 42-29-02,
e-mail: info@rud.ua

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)


Підпишіться на розсилку
Дякуємо!
Перший дайджест — уже скоро.

Дізнавайтеся першими про події з життя компанії, а також цікаві акції, смачні новинки, корисні статті та рецепти.